Szkolenia zamówienia publiczne - Prawo

 Witamy na stronach Masters CSB poświęconych prawnym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej

Ten obszar naszej strony przeznaczony jest dla przedstawicieli firm, którym w pracy zawodowej znajomość zmian w ustawodawstwie prawnym jest niezbędna. Wszystkie tematy szkoleń, które opracowujemy uwzględniają aktualnie obowiązujący stan prawny.

Szkolenia dotyczące zamówień publicznych

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych są skierowane głównie do prawników, radców prawnych, członków komisji przetargowych oraz osób, które zajmują się przygotowywaniem i prowadzenie postępować o udzielanie zamówień. Dzięki nim można pogłębić i rozszerzyć wiedzę zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi, a także uzyskać wiedzę, jak prawidłowo reagować w przypadku nieprzewidzianych sytuacji w postępowaniach przetargowych.

 

Celem szkoleń jest:
 • przekazanie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz jej zastosowaniu w praktyce firm,
 • omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych problemów związanych z wykładnią obowiązujących przepisów w oparciu o orzecznictwo sądowe i interpretację uprawnionych Urzędów,
 • doradztwo prawne – rozwiązywanie problemów prawnych specyficznych dla danej firmy, opracowanie najkorzystniejszych rozwiązań, odpowiedzi na pytania uczestników.
Szkolenia prowadzimy w sześciu obszarach tematycznych:
 • Prawo cywilne: Umowy w obrocie gospodarczym. Ochrona praw własnościowych. Prawo autorskie i wynalazczość. Windykacja należności.
 • Prawo celne: Obrót towarami i usługami w ramach wspólnoty i z państwami trzecimi
 • Prawo zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców
 • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze, w tym:
 • Prawo handlowe: Dowolnie wybrane bloki tematyczne z zakresu prawa spółek handlowych w regulacjach polskich i unijnych
 • Prawo wekslowe
 • Prawo czekowe
 • Prawo spółdzielcze – ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Procedury związane z założeniem i prowadzeniem małej firmy.


We wszystkich wymienionych obszarach prowadzimy consulting i doradztwo. Na życzenie przygotujemy szczegółowy program z wybranego zakresu tematycznego.

W przypadku zainteresowania naszymi szkoleniami zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub pod adresem: biuro@szkoleniamasters.pl

Dostępne w Centrum Szkolenia Biznesu MASTERS szkolenia zamówienia publiczne zostały staranie wyselekcjonowane pod kątem swojej wartości merytorycznej, aby spełnić oczekiwania każdego wymagającego klienta. Kładziemy nacisk na to, aby byli Państwo całkowicie zadowoleni z otrzymanej obsługi i równocześnie dzięki oferowanym przez nas szkoleniom mogli podwyższyć swoje kwalifikacje. Jako doświadczona w swojej branży firma wiemy jak spełniać Państwa życzenia, dlatego mamy nadzieję, że uda nam się spełnić wszystkie z nich.MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019