Diagnoza potrzeb szkoleniowych

<< wróć

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Precyzyjne zidentyfikowanie i przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy krok przy projektowaniu efektywnego szkolenia pracowników.

Zasadniczym celem tego badania jest:

  • określenie braków w umiejętnościach i wiedzy pracowników firmy, które mają wpływ na konkurencyjność i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwa,
  • ustalenie hierarchii potrzeb i uzgodnienie obszarów szkolenia,
  • dokładne sprecyzowanie w jaki sposób potrzeby te należy zaspokoić.

Wykorzystujemy określone narzędzia i metody , które  dobieramy indywidualnie w zależności od potrzeb projektu szkoleniowego min:

  • wywiady, konsultacje z kadrą kierowniczą  oraz  pracownikami
  • badania kwestionariuszowe
  • test wiedzy
  • obserwacja w trakcie pracy, badanie typu „tajemniczy klient” itd.


MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019