Ocena efektywności szkolenia

<< wróć

Ocena efektywności szkolenia

Celem oceny jest analiza skuteczności przeprowadzonego szkolenia z punktu widzenia ich uczestników, kadry kierowniczej i całej organizacji. Na Państwa życzenie mierzymy zdobyte umiejętności w oparciu o różnorodne narzędzia diagnostyczne, obserwacje oraz o powtarzalne standaryzowane testy. Współuczestniczymy również w budowaniu „twardych” systemów oceny poszczególnych procesów, których usprawnienie było celem szkolenia.

Na zakończenie szkolenia pracownicy wypełniają ankietę ewaluacyjną, która  służy ocenie poziomu zadowolenia z udziału w szkoleniu oraz stopnia przydatności wiedzy/umiejętności zdobytych podczas szkolenia dla ich pracy zawodowej (subiektywna ocena uczestnika).

Po zakończeniu projektu szkoleniowego przedstawimy raport końcowy obejmujący analizę wyników otrzymanych z przeprowadzonych badań wraz z zaleceniami dla firmy dotyczącymi działań wzmacniających efekty szkolenia.

Dodatkowe usługi po szkoleniu:

  • coaching indywidualny dla uczestników szkolenia
  • konsultacje z trenerem dla uczestników szkolenia


MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019