Opinie o nas

„Rekomendujemy MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j. jako rzetelnego partnera, świadczącego usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.”
CEMET S.A
Kierownik Działu Sprzedaży Usług
Izabela Siennicka
„Uważamy, że projekty szkoleniowe realizowane przez Masters Centrum Szkolenia Biznesu są doskonałym przykładem skutecznego wykorzystania unijnych funduszy i zasługują na kontynuację oraz przykład dla innych firm szkoleniowych.”
BM ABEDIK S.A
Prezes Zarządu
Małgorzata Miśkiewicz
„ Sukces szkolenia zagwarantowany był przez trenerów najwyższej klasy oraz rzetelność i profesjonalizm firmy MASTERS w podejściu do klienta.”
PTE PZU S.A
Biuro Zarządu
Katarzyna Boruc
„ORLEN Automatyka Sp. z o.o. wyraża uznanie za profesjonalizm w organizacji oraz wysoki poziom merytoryczny szkolenia zorganizowanego przez MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.”
ORLEN Automatyka
Prezes Zarządu
Andrzej Malinowski
„Organizowane przez Państwa seminaria i szkolenia reprezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny, trafiają w nasze zapotrzebowanie na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji naszej kadry z różnych dziedzin działalności firmy, prowadzone są profesjonalnie przez znanych i wysoko wykwalifikowanych wykładowców, a ponadto prowadzone są w bardzo miłych i zachęcających do nauki warunkach wysokiej klasy hoteli i pensjonatów Zakopanego - za nie wygórowane ceny.”
HUTA SZKŁA „JEDLICE” S.A
Prokurent
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Mgr inż. Mirosław Wiciak
„Szkolenia spełniły nasze oczekiwania, zdobyta wiedza oraz umiejętności zostały wykorzystane w pracy zawodowej. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów przy wykorzystaniu wysokiej wiedzy trenerów w połączeniu z nowatorskimi metodami szkoleniowymi,"
Biuro Centrum
Prezes Zarządu
Marek Jaskóła
„Szkolenia odbyły się w bardzo dobrej, sprzyjającej przyswajaniu wiedzy atmosferze, w sposób prosty i zrozumiały poparty licznymi przykładami z życia. Wszyscy uczestnicy szkoleń byli pod dużym wrażeniem profesjonalizmu i fachowości prowadzącego. Niezapomniane wrażenie pozostawiła także stworzona przez Państwa zespół w trakcie trwania szkoleń wyjątkowo przyjacielska i twórcza atmosfera.”
GDN Airport Services Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Mgr Krzysztof Drzewowski
„Szkolenie miało charakter interaktywny. Trener perfekcyjnie poprowadził zajęcia, potrafił przyciągnąć uwagę słuchaczy i zaangażować do brania czynnego udziału w zajęciach, co zaowocowało wysoką efektywnością szkolenia.”
ELEKTROBUDOWA S.A
Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Piotr Janczyk
„Polecamy firmę MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j. jako solidnego partnera, otwartego na potrzeby swoich kontrahentów, który gwarantuje wysoką jakość oferowanych przedsięwzięć szkoleniowych.”
SOKOŁÓW-LOGISTYKA Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Mgr inż. Marian Kopeć
„Opracowane metody szkolenia i sam program szkolenia został bardzo dobrze odebrany i oceniony przez naszych pracowników.”
TRYUMF Sp. z o.o.
Kierownik Ds. Organizacji Pracy
Andrzej Sobolewski
„Uczestnicy podkreślali wysoki poziom fachowości, doświadczenie praktyczne wykładowcy, wzajemne zaangażowanie w czasie zajęć oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.””
Federal-Mogul Gorzyce S.A
Kierownik Działu Zakupów
Katarzyna Bełzak-Kiesz
„Profesjonalny dobór najwyższej jakości trenera, potrafiącego utrzymać ciągła uwagę uczestników utwierdził nas w przekonaniu o słuszności wyboru firmy szkoleniowej.”
Press-Glas S.A
Specjalista Ds. Personalnych i Wynagrodzeń
Katarzyna Urbańska
„Zajęcia były prowadzone dynamicznie, ciekawie, z dużym zaangażowaniem ze strony wykładowcy, a także doskonale motywowały uczestników do czynnego udziału. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników i można stwierdzić, że było bardzo udanym przedsięwzięciem.”
LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) POLAND
Specjalista ds. Szkoleń
Maria Mleczko
„Cennym doświadczeniem był bezpośredni dialog firmy MASTERS CSB z uczestnikami szkolenia i aktywny udział w zaplanowanych zajęciach tematycznych, odnoszących się do praktycznych przykładów z życia zawodowego pracowników naszej firmy.”
ISUZU MOTORS POLSKA Sp. z o.o.
Artur Kluba
„Tematyka kursu była precyzyjnie dopasowana do charakteru naszej pracy, w pełni wyczerpując postawione przed szkoleniem cele. Poziom szkolenia był bardzo wysoki, z podkreśleniem dobrego przygotowania merytorycznego i metodycznego.”
ATS Sp. z o.o.
Kierownik
Działu Personalnego
Mgr Ewa Szlichta
„Na pozytywną opinię szkolenia wpływa również bardzo dobra organizacja czasu wolnego i imprez towarzyszących. Opiekunowie szkoleń z MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu byli zawsze gotowi nieść pomoc oraz wyjaśniać wszelkie wątpliwości.”
Wojskowe Centrum Geograficzne
Szef Wydziału Ogólnego
Ppłk Andrzej Dziewanowski
„Rzetelna wiedza i doświadczenie trenerów umożliwiły pracownikom naszej firmy przyswojenie sobie szerokiej wiedzy i wielu cennych informacji. Wysoki poziom szkoleń znalazł odzwierciedlenie w opiniach uczestników po szkoleniu.”
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Pion Kadr
Departament Mobilności i Rozwoju Pracowników
Sylwia Gowin
„Firma wykazała się dokładnością w swym działaniu oraz bardzo konkretnym podejściem do klienta. Pełen profesjonalizm, solidność, rzetelność, przyjemna współpraca podczas realizacji projektu są odzwierciedleniem działalności Centrum Szkolenia Biznesu.”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny
Z-ca Dyrektora Oddziału Personalnego
Henryk Kolasa
Logo firmy CemetLogo firmy Abedik

Logo firmy PTE PZU


Logo firmy Orlen Automatyka
Logo huty szkła Jedlice

Logo firmy Centrum

Logo firmy GDN

Logo firmy Elektrobudowa


Logo firmy Sokołów


Logo firmy TryumfLogo firmy Federal-MogulLogo firmy Press-GlasLogo firmy Lear Automotive

Logo firmy ISuzuLogo firmy ATS
Logo Wojskowego Centrum Geograficznego
Logo firmy TPLogo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019