Aktualności

Informacja z dnia 06.12.2018

Zamawiający Masters Centrum Szkolenia Biznesu K. Bandzul sp. j., ul. Mickiewicza 1/50, 21-040 Świdnik,

zawiadamia o anulowaniu postępowania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności

(obowiązującej w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

2014-2020) na „Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych TOIEC lub TELC, lub innego

równoważnego z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.”

 

Uzasadnienie: Zapisy warunków oceny ofert jakie zostały określone w zapytaniu ofertowym oraz na portalu

baza konkurencyjności zostały błędnie określone.

Zamawiający zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ponowi

postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.

 

 

Aktualizacja z dnia 05.12.2018 r.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2018r.

 

Aktualizacja z dnia 03.12.2018 r.

Zamawiający zmienił sposób składania ofert.
Z dotychczasowego zapisu została wykreślona możliwość osobistego dostarczenia oferty.

Aktualny zapis brzmi następująco:
"Oferty należy dostarczyć:
a) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres -MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu K. Bandzul Sp. j., ul. Mickiewicza 1/50

21-040 Świdnik
lub
b) mailowo na adres: biuro@szkoleniamasters.pl
Ofertę należy dostarczyć do 05.12.2018 r."

Zmiana została dokonana zarówno w treści ogłoszenia oraz w treści Zapytania Ofertowego, którą zaktualizowaną wersję

załączono poniżej.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych TOIEC lub TELC,

lub innego równoważnego, na poziomach od A1 do B2 z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

 

Zamówienie zostało podzielona na dwie części i w szczególności obejmuje przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów-

łącznie dla ok. 336 osób na poszczególnych poziomach znajomości języka:

 

Część I:

a) z języka niemieckiego na pozimomie A1 – ok. 36 osób

 

Część II:

b) z języka angielskiego na pozimomie A1 – ok. 156 osób

c) z języka angielskiego na pozimomie A2 – ok. 132 osób

d) z języka angielskiego na pozimomie B1 – ok. 12 osób

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest poniżej oraz na następującej stronie:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152118

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE (WERSJA Z DNIA 03.12.2018)

ZAPYTANIE OFERTOWE (WERSJA Z DNIA 05.12.2018)

wróć do aktualności »


MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019