Aktualności

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH ZAKOŃCZONYCH PROCESEM CERTYFIKACJI NA POZIOMIE :

 

EJLog -European Junior Logistician

European Junior Logistician jest podstawowym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa

Logistycznego (European Logistics Association –ELA) potwierdzającym kompetencje zawodowe osób

zajmujących się profesjonalnie logistyką. Kierowany jest do osób podejmujących działania

decyzyjne na poziomie operacyjnym (kierownicy „pierwszej linii”).

 

 ESLog European Senior Logistician

 European Senior Logistician jest zaawansowanym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa

Logistycznego (European Logistics Association –ELA) potwierdzającym kompetencje zawodowe

osób zajmujących się profesjonalnie logistyką. Kierowany jest do osób odpowiedzialnych za:

planowanie, koordynację i kontrolę procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz doradztwo

logistyczne w firmie, w której pracujesz!

 

Obecnie system certyfikacji Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) tworzy 16 państw z całego świata, a certyfikaty ELA są honorowane we wszystkich z tych krajów, jako świadectwo kompetencji w zawodzie logistyka.
Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do realizacji i zarządzania procesami logistycznymi na rynkach krajowych i międzynarodowych . 

Korzyści dla posiadacza certyfikatu, to:

  • Wyróżnienie się na rynku pracy- możliwość zatrudnienia lub awansu zawodowego w działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych ,handlowych, logistycznych lub instytucjach publicznych w których realizowane są procesy logistyczne.  
  • Potwierdzenie swoich kompetencji zawodowych w sposób rozpoznawalny w całej Europie i firmowany przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne,
  • Posiadanie atutu cenionego przez duże przedsiębiorstwa krajowe i na rynku międzynarodowym

 

 SZKOLENIA 

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI Z CERTYFIKATEM  EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN

Program szkolenia obejmuje I -część obowiązkową i II- część  dwa zagadnienia do wyboru z zaproponowanych  :

I część : Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw.

    Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania

II cześć: Zarządzanie Zapasami,

   Planowanie Produkcji,

   Zaopatrzenie i Zakupy,

   Zarządzanie Magazynem,

   Zarządzanie Transportem.

Liczba godzin szkolenia : 60 godz. , zajęcia w sesjach 1-2 dniowych ( sobota-niedziela) ,cztery spotkania

Istnieje możliwość ustalenia innych terminów zjazdów z uczestnikami po skompletowaniu grupy

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu  .

 

Planowany termin uruchomienia  szkolenia  oraz cena :

Warszawa : wrzesień/październik  2016r. cena : 2680 zł netto

Lublin : wrzesień/październik 2016r.                  cena: 1990 zł netto

Katowice : wrzesień/październik  2016r.             cena: 2680 zł netto

 

Cena obejmuje :

-udział w szkoleniu prowadzonym przez eksperta ds. logistyki

-materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej

-serwis kawowy podczas zajęć

Gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie do egzaminu 

Zapewniamy organizacje egzaminu dla grupy po ukończeniu szkolenia ,

 Koszty egzaminów  są dodatkowo płatne przez uczestników

                                                                                                                                            

 

MENEDŻER LOGISTYKI Z CERTYFIKATEM EUROPEAN SENIOR LOGISTICIA

Osoby, które posiadają Ceryfikat :  EJLog -European Junior Logistician wybierają tematykę szkolenia

z poniższych obszarów kompetencji :

Zarządzanie Zapasami,

Planowanie Produkcji,

Zaopatrzenie i Zakupy,

Zarządzanie Magazynem,

Zarządzanie Transportem.

Cześć obowiązkowa : Zarządzanie Siecią i Przepływem w Łańcuchu Dostaw.

Liczba godzin szkolenia : 48 godz. , zajęcia w sesjach 1-2 dniowych ( sobota-niedziela) ,trzy spotkania

Istnieje możliwość ustalenia innych terminów zjazdów z uczestnikami po skompletowaniu grupy

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu  .

 

Planowany termin uruchomienia  szkolenia  oraz cena :

Warszawa : październik  2016r.          cena : 2100 zł netto

Lublin :  październik  2016r.                  cena: 1490 zł netto

Katowice : pażdziernik  2016r.             cena: 2100 zł netto

 

Cena obejmuje :

-udział w szkoleniu prowadzonym przez eksperta ds. logistyki

-materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej

-serwis kawowy podczas zajęć

Gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie do egzaminu 

Zapewniamy organizacje egzaminu dla grupy po ukończeniu szkolenia ,

dodatkowo płatne przez uczestników – koszty egzaminów

Przebieg procesu certyfikacji

Warunkiem przyznania certyfikatu "European Junior Logistician" jest:

1)    uzyskanie wyników pozytywnych z czterech egzaminów  :

dwa egzaminy obowiązkowe z przedmiotów:

  • Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw.
  • Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania

dwa egzaminy z poniższych obszarów kompetencji zawodowych, do wyboru przez kandydata, z pośród pięciu:

  • Zarządzanie Zapasami,
  • Planowanie Produkcji,
  • Zaopatrzenie i Zakupy,
  • Zarządzanie Magazynem,
  • Zarządzanie Transportem.

2)  posiadanie przez Kandydata co najmniej dwuletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z logistyką.

Warunkiem przyznania certyfikatu "European Senior Logistician" jest :

1) uzyskanie wyników pozytywnych z egzaminów :

  trzy egzaminy z poniższych obszarów kompetencji zawodowych, do wyboru przez kandydata, z pośród pięciu:
-         Zarządzanie Zapasami,
-         Planowanie Produkcji,
-         Zaopatrzenie i Zakupy,
-         Zarządzanie Magazynem,
-         Zarządzanie Transportem,
  trzy egzaminy obowiązkowe z obszarów kompetencji zawodowych:
-         Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw,
-         Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania,
-         Zarządzanie Siecią i Przepływem w Łańcuchu Dostaw.
2)    Opracowanie dwóch  esejów o wybranej tematyce spośród podanych powyżej ośmiu obszarów kompetencji. Eseje pisane są przez kandydatów w terminie egzaminu z wybranego obszaru kompetencji.

3)       posiadanie przez Kandydata udokumentowanego, co najmniej pięcioletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z logistyką. Dla kandydatów posiadających certyfikat na poziomie Junior okres ten ulega skróceniu do 3 lat.

 

Koszty Certyfikacji

Warunki finansowe dla certyfikatu JUNIOR:

Za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych: 280,00 zł + 23 % VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),

Za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 550,00 zł + 23 % VAT

Warunki finansowe dla certyfikatu SENIOR:

Za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych: 400,00 zł + 23 % VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),

Za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 600,00 zł + 23 % VAT.

 

DEKLARACJE UDZIAŁU W KURSACH przyjmujemy tel (81) 5333139 lub mailowo biuro@szkoleniamasters.pl

 

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do szkolenia oraz procesu certyfikacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
80% dofinansowania do szkoleń dla pracowników firm 
-100% dofinansowania szkoleń dla pracowników mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się wymagań rynku pracy. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis - czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

 

Szkolenia (oraz  egzaminy) mogą być realizowane na indywidualne zamówienie przedsiębiorstwa lub instytucji po dopasowaniu do ich potrzeb i specyfiki funkcjonowania .

 

Zapraszamy

wróć do aktualności »


MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019