Aktualności

SKUTECZNY LIDER – TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ MOTYWOWANIE I INSPIROWANIE INNYCH

Warsztaty z  dr Joanną Heidtman

 

"Efektywne przywództwo nie polega na przemawianiu czy też byciu lubianym. Przywództwo jest zdefiniowane przez rezultaty, nie atrybuty"

Peter Drucker

Spotkanie ma charakter warsztatowy, a to oznacza, że zapraszamy Państwa do wspólnej, aktywnej pracy i rozwijania swoich kompetencji –  w obszarze przywództwa.Podczas zajęć będziemy mieli okazję zrozumieć, w jaki sposób wykorzystać naturalnie tkwiący w nas potencjał do spotęgowania siły swojego wpływu liderskiego. Zobaczymy, czy i w jaki sposób możemy w tym obszarze dokonywać zmian (rozwijać się jako liderzy) oraz zastanowimy się, dlaczego tradycyjnie rozumiane "charyzmatyczne przywództwo" nie jest już jedynym wzorcem we współczesnych organizacjach, ale definiuje je efektywność podwładnych, rezultaty ich pracy i poziom motywacji. Będziemy mogli przyjrzeć się sobie jako liderom w kontekście zmian, rozwoju oraz kultury organizacji, w których działamy.
Nadrzędnym celem szkolenia jest doskonalenie się w pełnieniu roli lidera w organizacji – na różnych szczeblach kierowania i zarządzania. Podczas spotkania uczestnicy skonfrontują własną wiedzę i doświadczenie z najnowszą wiedzą i trendami w obszarze przywództwa, będą mogli przyjrzeć się sobie pod kątem możliwości rozwijania się w roli lidera. Szkolenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i bogatej autodiagnozy własnego podejścia do kwestii przywództwa. Dostarczy konkretnych wskazówek i narzędzi rozwoju kompetencji przewodzenia innym z uwzględnieniem dopasowania stylu przewodzenia do aktualnej sytuacji rozwoju firmy, jej kultury organizacyjnej oraz sytuacji rynkowej. Istotny będzie nacisk położony na umiejętności społeczne lidera: motywowania, przekonywania do współpracy i  rozwoju. W szkoleniu duży nacisk położymy na własny rozwój oraz narzędzia pracy lidera,  które pozwolą na lepsze motywowanie, współpracę i osiąganie wyników.

 Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie rozwijać własny styl liderski
 • Dopasować styl komunikacji i styl przewodzenia do danej sytuacji i rozmówcy
 • Uwzględniać podstawowe zasady zachowania się lidera
 • Planować indywidualne podejście do angażowania i wywierania wpływu na innych
 • Stosować zasady dopasowania stylu przywództwa do fazy zmiany

 Szkolenie skierowane jest do :

-menadżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania

-koordynatorów , liderów  którzy kierują zespołami pracowniczymi przy realizacji określonych zadań czy projektów.  

 

PROGRAM SZKOLENIA

Przywództwo nowoczesnych organizacji

 • Poglądy (prawdy i mity) na temat skutecznego przywództwa
 • Profil i cechy lidera – za kim „idą” ludzie?
 • Kultura menedżerów a kultura liderów
 • Narzędzia pracy menedżera a narzędzia pracy lidera

Style przywódcze i style menadżerskie

 • Konsekwencje preferowanego stylu zachowania a styl lidera - autodiagnoza własnych preferencji, ocena efektywności i przydatności danego stylu w zależności od sytuacji
 • Reguły dopasowania stylu zachowania – sztuka dopasowania własnego stylu do konkretnej sytuacji

Rozwój przywództwa

 • Definicja siebie – kim jestem jako  lider?
 • Jakie mam wartości, zasoby i mocne strony?
 • Co chcę osiągnąć?
 • W jaki sposób wywieram wpływ?
 • Jaki mam styl psychologiczny?
 • Jak mam się zachowywać względem innych ludzi?

Budowanie zaangażowania podwładnych

 • Reguły i prawa wywierania wpływu
 • Reguły budowania autorytetu
 • Poznawanie indywidualnych motywatorów
 • Dopasowanie stylu przywództwa do fazy zmiany

 

 Zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizujące i angażujące uczestników.

 • Ćwiczenia i analizy indywidualne dla każdego z Uczestników szkolenia
 • Diagnostyczne kwestionariusze psychologiczne
 • Analiza praktycznych przypadków
 • Dyskusje i analizy grupowe
 • Mini-wykłady (wiedza praktyczna, wskazówki, wiedza o mechanizmach związanych przywództwem, motywacją indywidualną, itp.)
 • Projektowanie zmian i wsparcia w motywowaniu
 • Action Plan i wskazówki działania

 Dbamy o zachowanie efektów szkolenia

Uczestnicy szkolenia otrzymają listę źródeł wiedzy, z których mogą skorzystać po szkoleniu w celu utrwalenia efektów uczenia się oraz dalszego samokształcenia.

Po szkoleniu uczestnicy mają możliwość konsultacji  mailowej z trenerem w okresie 1 m-ca  po szkoleniu.

 

Szkolenie prowadzi dr Joanna Heidtman 

Psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach. Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Jest współzarządzającym firmy doradczej Heidtman&Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, certyfikowanym wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE), wykładowcą na studiach podyplomowych SWPS. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i rozwojowe dla klientów: programy głębokiej diagnozy kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz umiejętności i kompetencji menedżerskich. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami wyższego szczebla, specjalistami, szefami zespołów projektowych. Tworzy narzędzia rozwoju kompetencji liderskich bazujące na wiedzy psychologicznej i oraz na doświadczeniach zebranych w organizacjach. Prowadzi zajęcia w „Akademii Strategicznego Przywództwa™“ i na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zrealizowała kilkadziesiąt programów doskonalenia umiejętności przywódczych dla menedżerów, zarządzania ludźmi w zmianie,   rozwoju talentów liderskich w organizacji.  Jej publikacje pojawiły się w Harvard Business Review, ThinkTank, w Charakterach.  Obecnie publikuje w magazynie „Coaching”, „Sens” oraz na stronach Blogosfery Liderów Harvard Business Review Polska. Współpracuje jako ekspert z TVN, TVN24 i TVN24 Biznes i Świat. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez  Erickson College International, licencję Insights Discovery™ oraz certyfikat doradcy zespołów uczenia się metodą "Action Learning". Jej dwie książki poświęcone są indywidualnej efektywności (“W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi” wyd. Emka) oraz problematyce pracy zespołowej (“Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna” Wyd. Scholar). 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt udziału jednej osoby 1450 zł netto   5 % rabat przy zgłoszeniu min.2 osób  

Przy zgłoszeniach grupowych cena kalkulowana jest indywidualnie- prosimy o kontakt tel.

Termin szkolenia jest ustalany po skompletowaniu odpowiedniej liczby uczestników, którzy zadeklarowali chęć udziału w szkoleniu . 

DEKLARACJE UDZIAŁU W SZKOLENIU przyjmujemy tel (81) 5333139 lub mailowo : biuro@szkoleniamasters.pl

 

Cena szkolenia obejmuje:

- udział w szkoleniu prowadzonym przez doskonałego trenera-eksperta z doświadczeniem praktycznym

- materiały szkoleniowe ze wskazaniem źródeł wiedzy bazowej oraz uzupełniającej  

- certyfikat ukończenia szkolenia

- możliwość konsultacji indywidualnych  z trenerem w czasie szkolenia oraz po szkoleniu

- lunch

- serwis kawowy w czasie przerw

 
HARMONOGRAM ZAJEĆ 
Godz. 9.30-13.00 - sesja szkoleniowa 
Godz. 13.00 - lunch 
Godz. 13.30-16.30 - sesja szkoleniowa 
W trakcie zajęć serwis kawowy

 Liczba zajęć - 8 godz. lekcyjnych

 

Dodatkowych informacji udzielamy tel (81) 533 31 39 ,536933222 

 

 

 

wróć do aktualności »


MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019