Projekty EFS

.

Projekt zakłada realizacje szkoleń językowych z języka angielskiego oraz niemieckiego dla 336 mieszkańców województwa Mazowieckiego. Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły min. 25 rok życia. Szczególnie zachęcamy osoby w wieku powyżej 50-go roku życia do zapisywania się na szkolenia językowe w celu nauczenia się języka obcego lub podniesieniu umiejętności językowych.


Kursy odbywać się będą 27 grupach szkoleniowych na poziomach od A1 do B2, liczących po 12 osób. Kurs dla każdej z grup będzie trwał min. 120 godzin (jedna grupa będzie miała możliwość nauki w zakresie 240 godzin). Plan zajęć dla każdej z grup został rozpisany na 3 miesiące.


Ze względu na ilość, grupy zostały podzielone na 9 tur szkoleniowych. Każda z tur będzie rozpoczynała kurs w innym przedziale czasowym. Kursy będą rozpoczynać się sukcesywnie od marca 2017 r.
Szkolenia językowe kończą się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej.

 
Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do nauki języka obcego. Ponadto uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pod warunkiem udziału w min. 80% zajęć oraz po uzyskaniu min 60% pkt. na końcowym teście kompetencji i uzyskaniu o 20%pkt. więcej w stosunku do testu przeprowadzonego na pierwszych zajęciach.

POBIERZ REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

 

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszy Unii Europejskiej, w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2 Kompetencje kluczowe dla osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjneo Województwa Mazowieckiego na latach 2014-2020

wróć »

MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018