Projekty EFS

.

W okresie od sierpnia 2013r. do lipca 2014r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.6.2, przeprowadziliśmy 10 szkoleń dla 120 osób z terenu województwa lubelskiego.

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2
"Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych"
Pracownia kompetencji ECDL

wróć »

MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019