Karta zgłoszenia online

Prosimy zwrócić uwagę, że pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Informacje o szkoleniu

Temat
Termin
Miejsce

Dane firmy lub Osoby Prywatnej (zwanych dalej Zgłaszającym)

Adres


Osoby zgłaszane


dodaj osobę »

Rezerwacja noclegów

Proszę o rezerwację noclegów

pokoi 1-osobowych: pokoi 2-osobowych:
od: do:


Płatności

* Cena brutto (w tym 23% VAT) za szkolenie
Cena brutto (w tym 8% VAT) za noclegi (płatne w Masters CSB)
Razem
Zapłaty dokonamy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na konto
PEKAO S.A. III o/Lublin
73 1240 2382 1111 0000 3902 1917

Osoba wypełniająca zgłoszenie


Ważne informacje

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej faksem na nr 81 532-50-62 lub pocztą/skan mailem.
  2. Zgłaszający otrzyma potwierdzenie uczestnictwa /rezerwacji noclegów na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty za szkolenie na 7 dni przed szkoleniem. Nie wpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
  4. W przypadku REZYGNACJI - zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej rezygnacji do 10 dni przez rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu Zgłaszający zobowiązuje się pokryć 100 % kosztów zamówienia. W przypadku nie odwołania szkolenia i nieobecności zgłoszonej osoby. Zgłaszający zobowiązuje się pokryć 100% należności zamówienia.
  5. Wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z upoważnieniem Organizatora do wystawienia f-ry VAT bez Państwa podpisu.
  6. Wyrażam zgodę na wysyłanie na nasz adres (również elektronicznie) informacji o szkoleniach, publikację przez Organizatora: opinii, logo, referencji na stronie internetowej i w materiałach promocyjnych, na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  7. Oświadczam że akceptuję warunki udziału w szkoleniu oraz regulamin szkoleń. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia na ośrodek o równorzędnym standardzie.

wróć »

MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019