.

Aktualności

 
 

Najbliższe szkolenia

 

 

 

 

 

Nazwa beneficjenta: Masters Centrum Szkolenia Biznesu

Tytuł projektu: Mazowieckie Kompetencje Językowe

Cele projektu: Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji

Planowane efekty: Wzrost ogólnych kompetencji kluczowych, w obszarze języków obcych u 236 osób dorosłych

Całkowita wartość projektu: 835 320,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 668 256,00 PLN

 

 

 

 

Nazwa beneficjenta: Masters Centrum Szkolenia Biznesu

Tytuł projektu: Lubelska Akademia ICT

Cele projektu: Podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT u 140 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu Województwa Lubelskiego

Planowane efekty: Wzrost ogólnych kompetencji kluczowych, w obszarze ICT u 140 osób dorosłych

Całkowita wartość projektu: 399 875,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 339 893,75 PLNMASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

email: biuro@szkoleniamasters.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019